PROVIVO Lublin ✔️ Centrum MedycznePROVIVO ✔️ Centrum Medyczne

Kardiologia

Próba wysiłkowa Lublin  

Ile kosztuje próba wysiłkowa?

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

200zł

W naszym Centrum Medycznym w mieście Lublin, próba wysiłkowa odbywa się w sprzyjających warunkach, przy wsparciu naszego doświadczonego personelu medycznego.

Wyniki, które uzyskuje się po przeprowadzeniu próby wysiłkowej są pomocne w rozpoznawaniu, a także w ocenie skuteczności leczenia choroby wieńcowej. Badanie jest wykonywane tylko na zlecenie lekarza kardiologa i pod jego kontrolą.

Na badanie należy się wybrać w niekrępującym ruchów, najlepiej sportowym ubraniu oraz w wygodnym obuwiu. Elektrody są bowiem umieszczane bezpośrednio na ciele, a zatem warto  ubrać się tak, aby bez problemu można było zdjąć i potem założyć górę ubrania.

Jeśli przed badaniem należy odstawić niektóre leki mogące mieć wpływ na wynik EKG, lekarz prowadzący o tym powie i poinstruuje.

Trzy godziny przed próbą wysiłkową nie wolno:

  • jeść,
  • pić kawy i czarnej herbaty,
  • palić tytoniu.

Dodatkowo, na 12 godzin przed badaniem nie należy podejmować żadnego większego wysiłku fizycznego.

Bezpośrednio przed samym badaniem pacjent ma mierzone ciśnienie. Lekarz przeprowadzi również wywiad, a także skrupulatnie sprawdzi wyniki wcześniejszych badań, aby się upewnić się, że test może być przeprowadzony bezpiecznie. Wywiad może obejmować pytania o codzienne czynności, które zazwyczaj sprawiają pacjentowi trudności. W ten sposób łatwo ustalić, jaki wysiłek może być sprawdzony w trakcie badania.

Następnie, na ciele zostają umieszczone elektrody i test się rozpoczyna. Może to być marsz na bieżni lub jazda na stacjonarnym rowerze. Na początku jest to bardziej rozgrzewka, która pozwala pacjentowi zapoznać się z całą procedurą oraz samym urządzeniem. Potem, stopniowo lekarz zwiększa obciążenie.

Próba wysiłkowa w Lublinie w naszym Centrum Medycznym trwa zazwyczaj około 30 minut. Po zakończeniu badania, pacjent jeszcze przez około 10 minut pozostaje pod obserwacją lekarza prowadzącego. Dopiero, gdy tętno i ciśnienie wrócą do normy, badanie można uznać za zakończone.

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem w diagnostyce chorób serca. Jest badaniem zapisu krzywej EKG połączone z monitorowaniem ciśnienia tętniczego oraz częstości i zaburzeń rytmu serca wykonywane podczas kontrolowanego wysiłku fizycznego. W trakcie wysiłku zwiększa się zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, co przy zwężeniu naczyń wieńcowych spowodowanym miażdżycą prowadzi do niedotlenienia serca i uwidacznia się w zapisie EKG. Nasz ośrodek  wyposażony  jest w profesjonalny zestaw do badań wysiłkowych EKG  HearTwave II