PROVIVO Lublin ✔️ Centrum MedycznePROVIVO ✔️ Centrum Medyczne

Kardiologia

ECHO SERCA przezprzełykowe TEE

Echokardiograficzne badanie przezprzełykowe przeprowadza się w celu dokładniejszego zbadania serca.  Dzięki temu, że przełyk przylega bezpośrednio do serca uzyskiwane obrazy są bardzo szczegółowe. 

Badanie wykonywane jest z różnych wskazań:

Ile kosztuje echo serca przezprzełykowe?
Echo serca TEE400zł
  • Poszukiwanie sercowej przyczyny udaru mózgu – często zlecane przez neurologów
  • Poszukiwanie sercowego źródła zatorów do innych niż mózg obszarów organizmu
  • Badanie sztucznych zastawek serca
  • Ocena wad serca wrodzonych i nabytych – chorób zastawek i przegród serca
  • Badanie wad wrodzonych serca
  • W każdym przypadku, gdy echokardiografia klasyczna nie daje ostatecznego rozpoznania.

Badanie wykonywane jest po znieczuleniu gardła i dożylnym podaniu niewielkiej ilości leku sedatywnego.