PROVIVO Lublin ✔️ Centrum MedycznePROVIVO ✔️ Centrum Medyczne

Kardiologia

Holter ciśnieniowy Lublin  (24 godzinny zapis  ciśnienia tętniczego metodą Holtera , Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego - ABPM)

Ile kosztuje Holter RR?
Holter RR 24h150zł

Holter ciśnieniowy jest badaniem diagnostycznym polegającym na automatycznym, całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi przez specjalny aparat składający się z mankietu do zakładania na ramię oraz sprzężonego z nim rejestratora. Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, bo trzeba będzie pod nim ukryć zarówno mankiet jak i aparat zapisujacy pomiary ciśnienia.

Wskazania do wykonania badania - holter ciśnieniowy Lublin:

  • podejrzenie nadciśnienia tętniczego (również u kobiet w ciąży)
  • odróżnienie utrwalonego nadciśnienia od nadciśnienia tzw. białego fartucha
  • podejrzenie odorności farmakologicznej podczas leczenia nieprawidłowości w ciśnieniu
  • ocena zastosowanego leczenie hipotensyjnego
  • znalezienie przyczyny niepokojących objawów kardiologicznych występujących u pacjenta

Jak się przygotować do badania?

Holter ciśnieniowy w Lublinie w naszym Centrum Nedycznym to badanie całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. Nie wiąże się także z żadnym ryzykiem dla pacjenta. Nie ma także żadnych przeciwwskazań do założenia holtera.

Pacjent udaje się z urządzeniem do domu na 24 godziny, a następnie o wyznaczonej godzinie stawia się w przychodni w celu zdania urządzenia. W dniu badania powinien zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe. Nie wolno mu natomiast brać prysznica lub kąpieli, zdejmować urządzenia ani przekładać mankietu na drugą rękę.

Badany może też zostać poproszony o prowadzenie dzienniczka, w którym zapisze wszystkie wykonywane przez siebie czynności.

Skuteczność holtera ciśnieniowego

Ciśnienie tętnicze w ciągu doby ulega wahaniom, dlatego pojedynczy pomiar może nie ujawnić rzeczywistych wartości. Dla wielu osób sama wizyta w gabinecie lekarskim bywa stresująca, co z kolei powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. Takie zjawisko, nazywane, „nadciśnieniem białego fartucha”, występuje wyłącznie w sytuacji, gdy pomiaru dokonuje lekarz. Osoba zamieszkująca Lublin, holter ciśnieniowy może założyć w naszym Centrum Medycznym, dzięki czemu ryzyko uzyskania błędnych wyników zostanie w całości wyeliminowane.

Holter ciśnieniowy pozwala określić, jak często w ciągu doby pacjent ma nieprawidłowe ciśnienie. Dzięki badaniu osoba ze stwierdzonym nadciśnieniem tętniczym może się także dowiedzieć się, czy zastosowane do tej pory leczenie przynosi spodziewane efekty.

Nasza ośrodek  wyposarzony  jest w profesjonalny system monitoringu ciśnienia tetniczego firmy Spacelabs.