PROVIVO Lublin ✔️ Centrum MedycznePROVIVO ✔️ Centrum Medyczne

Kardiologia

ECHO SERCA LUBLIN (badanie echokardiograficzne)

Ile kosztuje echo serca?
Echo Serca 200zł

Echo serca czyli badanie ultrasonograficzne serca (inaczej echokardiografia) bazuje na niezwykle precyzyjnej rejestracji przepływu krwi w naczyniach krwionośnych oraz w jamach serca.

Echokardiografia to metoda bezpieczna, bezinwazyjna i bezbolesna. Nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. Może być stosowana zarówno u osób dorosłych, u dzieci, jak i u kobiet w ciąży. Badanie trwa zwykle od 10 do 30 minut.

Wskazania do przeprowadzenia badania echo serca w Lublinie:

 • profilaktyczna ocena wad serca
 • ocena wydolności krążeniowej serca
 • ocena kurczliwości w chorobach serca, m.in. w chorobie wieńcowej
 • nadciśnienie tętnicze
 • choroby układu krążenia, w tym choroba niedokrwienna serca
 • podejrzenie wad serca
 • zaburzenia pracy i rytmu serca
 • przerost mięśnia sercowego
 • zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie wsierdzia
 • kardiomiopatia

Jak wygląda badanie echo serca?

Podczas badania, poprzez pomiar objętości, grubości ścian oraz ich kurczliwości, lekarz diagnosta ocenia budowę, a także funkcje poszczególnych zastawek sercowych, przedsionków i komór jamy serca. Rejestrator zapisuje wszystkie ruchy mięśnia sercowego i znajdujących się wewnątrz zastawek, stopień ich zwężenia, a także potencjalnej niedomykalności. Ocenie poddawana jest także frakcja wyrzutowa serca.

Echo serca obrazuje anatomiczne struktury serca, wielkość jam, grubość ścianek oraz ogólną pracę tego mięśnia. Można w ten sposób rozpoznać między innymi obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym.

Badanie jest przeprowadzane w pozycji leżącej. Diagnosta nakłada na klatkę piersiową pacjenta specjalny żel, a następnie przesuwa głowicą urządzenia po skórze klatki piersiowej na wysokości serca. Po zakończonym badaniu pacjent otrzymuje wydruk wraz z dokładnym opisem i zdjęciami. W celu poprawnej oceny stanu zdrowia pacjenta, konieczna jest także konsultacja wyników z kardiologiem, który przeanalizuje otrzymane informacje, a następnie postawi pełną diagnozę.


W naszym  środku wykonujemy badanie echo serca aparatem Vivid S 5 Expert firmy General Electric Medical Sytstems.  Urządzenie jest cyfrowym aparatem najnowszej generacji pracującym w trybie m-mode, 2D, Doppler - tryb obrazowania w kolorze, Doppler tkankowy. Wykorzystuje technikę składowej harmonicznej - lepsza jakość obrazowania. Możliwość automatycznego  pomiaru frakcji wyrzutowej. Aparat spełnia wszystkie standardy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Badanie echo serca to podgląd mięśnia sercowego aparatem USG. Badanie polega na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych, które po odbiciu od struktur serca ukazują na ekranie aparatu jego obraz, pozwalając na analizę budowy i funkcji mięśnia. Echo serca umożliwia ocenę budowy serca poprzez pomiar objętości, grubości ścian, kurczliwości ścian serca, a w szczególności:

 • budowę i działanie zastawek serca,
 • pomiar wielkości i pracy komór serca,
 • diagnostykę wewnątrz sercowych przepływów krwi metodą Dopplera (kolorową),
 • diagnostykę wad serca oraz nowotworów mięśnia sercowego,
 • zdiagnozowanie obecności płynu w worku osierdziowym.

Jeśli zamieszkujesz Lublin, echo serca wykonasz w naszym specjalistycznym Centrum Medycznym. Zapraszamy do zapisów!