PROVIVO Specjalistyczne Centrum MedycznePROVIVO Specjalistyczne Centrum Medyczne

Niepłodność

Badanie nasienia

Ile kosztuje badanie nasienia?
Rozszerzone120zł

Test fragmentacji DNA

350zł
Test HBA200zł
Posiew nasienia100zł
Test PCT100zł

W klinice PROVIVO  można wykonać badania na płodność u mężczyzn na podstawie skierowania od lekarza, jak i bez skierowania. Pacjent musi jednak wcześniej skontaktować się z recepcją kliniki i zarezerwować dogodny termin. Przygotowanie do badania nasienia polega na wstrzemięźliwości seksualnej przez 2-5 dni. Na wynik oczekujemy od 30-60 minut.

W wyniku badania podstawowego opisane są ogólne parametry nasienia, takie jak: czas upłynnienia, objętość, lepkość, wygląd ejakulatu, pH, odsetek żywych i ruchliwych plemników, liczba plemników na 1 ml nasienia, ogólna liczba plemników w ejakulacie, obecność i ewentualnie stopień aglutynacji plemników. Dodatkowo w badaniu podstawowym wykonany jest HOS test.

Badanie HOS test (test hipoosmotyczny)  mierzy integralność błon plemników, dający nam informację o prawidłowej funkcjonalności i żywotności plemników.

Można również wykonać badanie rozszerzone zawierające dodatkowo  ocenę  morfologii plemników, tj. odsetek prawidłowo zbudowanych plemników oraz odsetek różnych wad budowy dotyczących główki, wstawki i witki plemnika, odsetek komórek spermatogenezy obecnych w ejakulacie, liczbę leukocytów w 1 ml nasienia oraz liczbę komórek nabłonkowych i erytrocytów.

Każdy wynik badania nasienia  zawiera, oprócz wyników danego Pacjenta, normy dla każdego badanego parametru nasienia wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Na ich podstawie każdy sam może wstępnie zorientować się, czy jego wyniki mieszczą się w normach, czy wykazują jakieś odchylenia.