PROVIVO Lublin ✔️ Centrum MedycznePROVIVO ✔️ Centrum Medyczne

Aktualności

KOMUNIKAT

12 Marzec 2020

Z UWAGI NA PROWADZONĄ PROFILAKTYKĘ ZDROWOTNĄ DOTYCZĄCĄ ZACHOWAŃ OCHRONNYCH PRZED KORONAWIRUSEM ZGODNIE Z ZALECENIAMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO PO PRZYJŚCIU DO NASZEJ PLACÓWKI ZOOBOWIAZUJEMY PACJENTÓW DO:


1. Dezynfekcji rąk w przedsionku NZOZ PROVIVO, a następnie zaraz po wejściu do gabinetu lekarskiego.
2. Na wizytę zapraszamy pacjentów bez osób towarzyszących.
3. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów infekcji, kaszlu, temperatury zalecamy odwołanie wizyty w NZOZ PROVIVO

Informujemy jednocześnie o możliwości skorzystania z opcji e- wizyty.

DZIĘKUJEMY .

Informujemy jednocześnie o możliwości skorzystania z opcji e- wizyty.
DZIĘKUJEMY